ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยมอบบ้านตาม โครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 10:34 น.

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

มอบบ้านตาม โครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ หลังที่ ๑ ให้แก่นางสาวบัว พรมโสภา บ้านเลขที่ ๖๒

หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)