ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธอินทร์สม บรมไตรโลกธาตุ นฤนารถบดินทร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 11:00 น.

เมื่อ ๔ มี.ค. ๕๘  เวลา ๑๕.๓๙ น พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

พุทธอินทร์สม บรมไตรโลกธาตุ นฤนารถบดินทร์ โดยมี พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย,

นาย วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย , พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย,

นายยิ่งยศ ธนจันทร์-นายเสน่ห์ นนทโชติ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายวัชชิระ พรหมเทศ อัยการจังหวัดเลย,

นายโสภณ สุวรรณรัฐ ปลัดจังหวัดเลย, หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพล จังหวัดทหารบกเลยและ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

ที่สำคัญประกอบด้วย พล.อ.บุญเกิด วาทวารี,ผวจ.เลย/คณะ,พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง รอง ผบ.จทบ.ล.ย.,พ.อ.ประเสริฐ -

พ.ญ.นภาพร สิงขรเเขียว. ร่วมทำบุญรายละ 100,000 บาท และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจำนวนมาก ณ บริเวณภูพุทโธ

(ภูน้อย) ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย