ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2015 เวลา 09:20 น.

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทหาร ตำรวจ อบต.ศรีสองรัก และ อบต.นาแขม ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านปากหมาก ม.6,ม.7 ต.ศรีสองรัก และบ้านห้วยทรายคำ ม.9 ต.นาแขม อ.เมืองเลย