ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมมอบเกียรติบัตรโครงการ สตรีเลย รวมใจสามัคคี วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 09:08 น.

เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

โครงการ สตรีเลย รวมใจสามัคคี วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอผาขาว จังหวัดเลย