ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 08:19 น.

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๘๑๙๒/๒ ณ โรงเรียนบ้านอีเลิศ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย