ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การฝึกอบรม โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ ติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเลยนย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2015 เวลา 12:42 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเลย

ณ กองร้อย อส.จ.เลยที่ 2

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มีนาคม 2015 เวลา 12:57 น.