ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาผลกระ ทบสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2015 เวลา 12:58 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวง 203(หล่มสัก-หล่มเก่า-เลย)         ณ โรงแรมบุษบารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย