ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2015 เวลา 09:52 น.

วันที่ ๑๒อ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย