ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2015 เวลา 09:31 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย ณ โรงเรียนปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย