ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคม ประกอบด้วยกำลังจากพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2015 เวลา 09:43 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชจังหวัเลย ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคม ประกอบด้วยกำลังจากพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย