ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 10:09 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 ทรงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ขึ้นครั้งแรก รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน"ท้องถิ่นไทย" ณ ศาลาประชาคม