ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพร่วมกันทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนของจังหวัดเลยและแขวงหลวงพระบาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 10:20 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าพบรองเจ้าแขวงหลวงพระบาง เสนอโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพร่วมกันทั้งภาคราชการและภาคเอกชนของจังหวัดเลยและแขวงหลวงพระบาง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว