ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:19 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานอนุรักษ์สืบสาน

ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ  ณ วัดศรีสุทธาวาส