ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานสมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ ๒๒ ปี งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง ครบรอบ ๒๐ ปีและงานฉลองสมณศักดิ์ "พระเดชพระคุณพระภัทรธรรมสุธี" เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต)และเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 13:21 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมงานสมโภชพระอารามหลวงครบรอบ ๒๒ ปี งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง ครบรอบ ๒๐ ปี และงานฉลองสมณศักดิ์ "พระเดชพระคุณพระภัทรธรรมสุธี" เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต)และเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง

ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารมหลวง/มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง