ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อนความสุข ในการสัญจรของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 14:10 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อนความสุข ในการสัญจรของประชาชน”

ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ