ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีมอบชุดนักเรียน ตามโครงการ พส.ร่วมใจมอบชุดนักเรียนใหม่ให้น้องเพียงหลวง และทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 09:28 น.

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบชุดนักเรียน ตามโครงการ พส.ร่วมใจมอบชุดนักเรียนใหม่ให้น้องเพียงหลวง และทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน   ณ โรงเรียนเพียงหลวง 18 บ้านนาจาน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย