ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการรพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ 2558 และงานวันรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 09:13 น.

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และงานวันรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ บริเวณฝายกกต้อง บ้านโป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย