ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 09:35 น.

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย