ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีรับมอบศูนย์จัดการขยะเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 11:11 น.

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีรับมอบศูนย์จัดการขยะเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะ สนับสนุนโดยสถานเอดอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย