ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดผิวจราจรเพื่อป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2015 เวลา 10:21 น.

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาย วิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พล.ต.เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ   ผบ.จทบ.ล.ย. ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดผิวจราจรเพื่อป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเกิดจากรถบรรทุกน้ำยางก้อนถ้วยทำน้ำยางตกลงบนผิวจราจรขณะขนส่ง  ณ เวรเวณ ศาลาที่พักผู้โดยสารถนนสาย ๒๑ ( เลย – ภูเรือ ) ระหว่าง กม.ที่ ๒๑-๒๒ บ.ภูสวรรค์  ต.เสี้ยว อ.เมือง  จ.เลย