ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยวมงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 13:56 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร (Zoning)ปี ๒๕๕๘  ณ บ้านโป่ง หมู่ ๘ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย