ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันแก้ไขจากไฟป่าและหมอกควัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 14:47 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันแก้ไขจากไฟป่าและหมอกควัน  ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ท่ี ลย.๓ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย