จังหวัดเลยร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 12:57 น.

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ณ วัดโพนงาม บ้านติดต่อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย