ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 13:40 น.

วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ" ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย