ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการรณรงค์ปวงประชา ร่วมใจปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 14:22 น.

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วม โครงการรณรงค์ปวงประชา ร่วมใจปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ณ สวท.เลย