ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 14:30 น.

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 14:53 น.