ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการไทเลยใจอาสาบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 10:41 น.

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมโครงการไทเลยใจอาสาบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย