ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 10:42 น.

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าพบ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย