ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานเมืองเลยใส่ใจ สถานประกอบการร่วมใจส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 10:49 น.

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดงานเมืองเลยใส่ใจ สถานประกอบการร่วมใจส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เทสโก้โลตัสเลย