ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยตรวจเยี่ยม จุดบริการและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 10:34 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา๑๕.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ตรวจเยี่ยม จุดบริการและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเลย