ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 10:41 น.

 

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๕๘                                                      ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย