ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการตักบาตร พระภิกษุและสามเณร จำนวน ๒,๐๐๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 11:02 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมโครงการตักบาตร พระภิกษุและสามเณร จำนวน ๒,๐๐๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าครก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย