ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 11:12 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ นาวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ร่วมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ ณ บริเวณศาลาริมน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง