ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ สรงน้ำพระพุทธมิ่งมงคลเมือง รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 11:26 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ นาวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลย ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ สรงน้ำพระพุทธมิ่งมงคลเมือง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ณ สวน

สาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย