ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 12:49 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ นาวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.

๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย