ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 13:02 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ นาวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธี เปิดงานประเพณีแห่

ต้นดอกไม้ ประจำปี๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดศรีโพธิ์ชัย

ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย