ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 10:06 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีและกล่าวเปิดการ

สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด (การประชุมใหญ่) ของงานบริหารที่ปรึกษาความเหมาะสม

ของการก่อสร้างทางรถไฟสาย จัตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู หรือ ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภู

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมใบบุญเพลส ตำบลกุดป่อง จังหวัดเลย