ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค มอบให้เกษตรกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 13:35 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีไถ่ชีวิตโค มอบให้เกษตรกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย