จังหวัดเลยร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 13:48 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมฯ การตรวจเยี่ยม

ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ณ ห้องประชุมภูมิวิถี แขวงการทางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย