ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบังคับ ใช้กฎหมายและการดำเนินคดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 12:55 น.

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัด

เลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวรายงาน ณ โรงแรมใบบุญเพลส