ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2015 เวลา 11:21 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพวง

มาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายศรีสองรัก ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย