ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการ "สร้างรั่วกำแพงใจ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด " PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2015 เวลา 12:47 น.

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการ "สร้างรั่ว

กำแพงใจ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๑

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง - ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย