ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:48 น.

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

มอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย