ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีแห่ต้นผึ้งเพื่อเป็นการบูชาพระธาตุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:29 น.

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสรงน้ำพระธาตุศรีสองรัก โดยช่วงเช้าประชาชนชาวไทยและ สปป.ลาว จำนวนมาก

ได้ร่วมกันแห่ต้นผึ้งเพื่อเป็นการบูชาพระธาตุ ในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงประทานต้นผึ้งเพื่อ

ร่วมบูชาพระธาตุ จำนวน ๑๒๐ ต้น ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย