ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญเดือนหก แห่ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:44 น.

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญเดือนหก แห่ผีขนน้ำ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนา

ซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย