ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บัญชาการ กระทรวงมหาดไทย (ศบก.มท.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:35 น.

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสห่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บัญชาการ กระทรวงมหาดไทย

(ศบก.มท.) ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลาง จังหวัดเลย