ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาถึงแม้จะพิการซึ่งสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 18:51 น.

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาถึงแม้จะพิการก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเลยได้

โดยมอบเงินรางวัลจำนวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท ให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนักกีฬา จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูกระดึง

ศาลากลางจังหวัดเลย