ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:40 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายก

เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หนองบอน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน ตำบลนาโป่ง อำเภอ

เมือง จังหวัดเลย