ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานสภากาแฟสัญจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:03 น.

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมงานสภากาแฟสัญจร ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย