ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:14 น.

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมงานเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเลย ประกอบด้วยผู้แทน

ภาคประชาชนจากอำเภอด่านซ้าย และนาแห้ว ณ ศาลาประชาึมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย